Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Kan der være en højtidelighed uden, at det behøver at være i kirken?

Ja, det kan der godt.

Skal der medvirke en præst, skal præsten give tilsagn og jordpåkastelse vil finde sted. Skal der ikke medvirke en præst holder man det, man kalder en “Borgerlig begravelse”. Her er der ikke bestemte ritualer, som skal gennemføres.

I stedet er det op til de pårørende at bestemme højtidelighedens indhold.

Der kan være tale om at afspille musik, synge og spille levende musik, holde mindetale, læse digte eller blot være tilstede.

Må man have personlige ting som f.eks smykker med i kisten?

Det må man faktisk ikke, idet der i Begravelsesloven står, at der kun må være forgængelige ting i kisten.
Det er en regel, der i praksis ses gennem fingre med. Så man må gerne få personlige ting som f.eks. smykker med i kisten.
Undtaget er dog ting (eks. batterier) som indeholder kviksølv.
Årsagen er, at kviksølv er kraftigt forurenende og kan forårsage meget alvorlige problemer ved kremering.

Skal der være en højtidelighed i kirken i forbindelse med begravelsen, når man er medlem af folkekirken?

Det at være medlem af Folkekirken, indebærer rettigheder og forpligelser.
Det gælder retten til at gøre brug af Folkekirkens tjenester, men også forpligtelsen til at følge Folkekirkens ritualer.
Præsten kan derfor forlange, at der foretages jordpåkastelse over kisten.
Præsterne ser meget forskelligt på disse spørgsmål, men man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål og tanker til sin præst.

Koster det ekstra at blive begravet, når man ikke er medlem af folkekirken?

Priserne på kirkegårdene i Danmark er meget forskellige og administreres forskelligt.
Drejer det sig om en kirkegård, der administreres af et menighedsråd, er det sandsynligvis dyrere at blive begravet,
når man ikke er medlem af Folkekirken. Er der tale om en kommunal kirkegård, behøver det ikke at være tilfældet.
Det bedste er at henvende sig til den kirkegård, man ønsker at blive begravet på og få nogle præcise oplysninger og priser.

Må man fremstille sin egen urne?

Ja, det må man gerne.
Forudsætningerne er blot, at rumindholdet for det første skal være så stort (ca. 4,5-5,0 liter) at krematoriet vil godkende den. For det andet skal urnen være af et materiale, som den pågældende kirkegård vil acceptere.
Mange kirkegårde godkender kun urner af forgængeligt materiale,
andre er mindre kritiske.

Må man selv vælge musik i kirken til sin begravelse?

Hvad der foregår i kirkerummet, skal aftales med præsten og præsterne ser forskelligt på hvilken type musik, der må spilles i kirken.
Organisten er kun forpligtet til at spille de salmer, som står i koralbogen.