GDPR

GDPR

Politik om persondata

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Morsø Begravelsesforretning ApS, hvor det er nødvendigt for at kunne hjælpe dig med en ordning
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Persondatapolitik

Når du besøger vores hjemmeside vil du altid blive informeret før indsamlingen af dine personoplysninger. Du bestemmer selv, om du vil afgive dine personoplysninger. Brug af tjenester på vores hjemmeside, såsom bestilling eller anmodning om, at vi skal kontakte dig, forudsætter dog, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Når vi skal hjælpe dig med en ordning og blandt andet indsende en dødsanmeldelse på dine vegne, samt ansøge om begravelseshjælp, er der personoplysninger, som vi er nødsaget til at indhente. Vi indsamler dine personoplysninger, som du under et personligt møde afgiver og giver dit samtykke til.

Hvilke oplysninger indsamles:
De personoplysninger vi indsamler via hjemmesiden vil som oftest være dit navn, din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer.
De personoplysninger, vi indhenter ved den personlige samtale, inkluderer CPR nummer, navn, adresse og kontaktoplysninger og naturligvis detaljer omkring den ordning, vi skal hjælpe dig med. Dette inkluderer tid og sted, samt præferencer omkring blomster, salmer og lign.

Videregivelse af dine personoplysninger:
Dine personoplysninger bliver videregivet til vores IT system, myndigheder samt eventuelle andre samarbejdspartnere og leverandører. Andre kan være blomsterhandler, stenhugger, avis vedr. dødsannoncer og lign., som er relevante for behandlingen og gennemførslen af ordningen.

Behandling hos tredjepart:
Vi har valgt at benytte data behandlere, herunder udbydere af software, website hoasting, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, kontrolleret af os til at behandle dine personoplysninger på forretningens vegne. Data behandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse data behandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Lagring af Personoplysninger:
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt, til opfyldelse af de formål, til hvilke de er indsamlet.

Indsigtsret:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker, at vi skal rette eller slette personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, er du velkommen til at rette henvendelse til os.
De regler der gælder for vores behandling af dine personoplysninger findes nedenfor: Persondataloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319