Foredrag

Foredrag

For de fleste mennesker forekommer det at miste et nært familiemedlem eller slægtning ikke særlig ofte.

Det er derfor også sjældent, at man kommer i den situation, hvor det er nødvendigt at bede om vores assistance.

Tabu omkring døden og fordomme overfor de mennesker, som trods alt arbejder med faget,
er med til at skabe en særlig mystik omkring bedemandens erhverv.

Vi vil meget gerne medvirke til at afmystificere vort daglige arbejde og kommer gerne på skoler,
institutioner og foreninger for at fortælle om vores fag. I er også meget velkommen i vores forretning.
Her vil man hurtigt finde ud af, at bedemænd er ganske almindelige mennesker.

Nedenfor er anført et par forslag til en aften med bedemanden
» De svære valg
» Hvad gør bedemanden
» Hvorledes sikrer jeg, at mine efterladte skånes økonomisk
» Hvorfor er der vigtigt, at udfylde “Min sidste vilje”
» Materialer og bøger
» Medvirker præsten ved højtideligheden selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken