Afmelding og nye aftaler

Afmelding og nye aftaler

Abonnementer:

Avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, leje af tv – computer og hvidevarer, afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort – bøger der skal afleveres.

Bankkonti:

Få en aftale med banken – alle bankkonti lukkes i det øjeblik banken får oplysning om dødsfaldet, også “dankortet” og fælleskonti.
Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken om,
hvad der skal betales og stoppes – øjeblikkeligt.

Bolig:

Opsigelse af lejekontrakt – boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.

Forsikringer:

Bil- og husstandsforsikring m.fl.

Kontingenter:

Fagforening, pensionskasse, medlemskaber af klubber og foreninger.

Offentlige myndigheder:

Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger.
Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, få kendskab til dødsfaldet.
I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.

Skat*
(Forskudsregistrering) reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos Told og Skat.

Dette afsnit er nævnt for at udgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser.

Andet:

Kontakt til hjælpemiddelcentralen, hjemmeservice, overskydende medicin til apoteket.

*Det er vigtigt at bemærke, at længstlevende succederer (indtræder) i førsteafdødes skattemæssige stilling. Det betyder at længstlevende går glip af det dobbelte personfradrag samt det dobbelte bundfradrag i mellemskatten.

Bliver den samlede indtægt større end grænsen for mellemskatten, indtræder der en topskat. Konsekvensen er en ekstraskat i det følgende skatteår – vær opmærksom på dette.